Privacy Policy

Ecotech -Vadebo
Tweekerkenstraat 23
9620 Zottegem

ARTIKEL 1•WAARBORG

Het waarborgen van de privacy van de klanten is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Door van onze diensten gebruik te maken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Als u meer informatie wil ontvangen of vragen hebt in verband met de privacy policy van Ecotech-Vadebo, kan u ons mailen op info@ecotech-vadebo.be

ARTIKEL 2•WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN BIJGEHOUDEN

Enkel de gegevens die nodig zijn om een interventie correct in te plannen. Dit gaat onder meer over naam, adres en verdere contactgegevens zoals telefoon en e-mailadres maar ook om technische zaken zoals o.a. type installatie, aard van de interventie,…

Wanneer de klant vraagt om deze gegevens te verwijderen, zal dit onmiddellijk worden uitgevoerd zonder betwisting.

ARTIKEL 3•WAAR KOMEN DE PERSOONSGEGEVENS VANDAAN

3.1 Alle gegevens die verkregen zijn, worden bekomen zowel mondeling, telefonisch, per e-mail, als via een 3de partij

ARTIKEL 4•MET WELK DOEL WORDEN ZE BIJGEHOUDEN

De gegevens worden bijgehouden in één centrale database met als doel deze te gebruiken om interventies/offerte aanvragen in te plannen; bij defecten op installaties de gegevens op te zoeken; informatie te kunnen bekijken i.v.m. garanties;…

Bij klanten waarbij wij een onderhoud hebben uitgevoerd of een nieuwe installatie hebben geplaatst, sturen wij een onderhoudssysteem op. Deze is volledig vrijblijvend en niet bindend. Enkel melding geven van stopzetting is voldoende om u te verwijderen uit de klantenlijst.

ARTIKEL 5•HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BIJGEHOUDEN

5.1 Deze worden bijgehouden zolang er geen bezwaar is van de klant uit. Mondeling of schriftelijk kenbaar maken om de gegevens te verwijderen, is voldoende om deze te schrappen.

ARTIKEL 6•MET WIE WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD

6.1 De persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en technische specificaties zoals type installatie en foutcode worden enkel doorgegeven aan de fabrikant met als doel de klant te contacteren voor verdere afspraak. Er wordt een document meegestuurd naar de fabrikant om de gegevens die wij hen bezorgen, niet door te geven aan derden of te gebruiken voor andere doeleinden.

ARTIKEL 7•HOE WORDT TOESTEMMING BEKOMEN

Toestemming wordt schriftelijk en/of mondeling verkregen. Dit is in hoofdzaak via e-mail of telefonisch. De mededeling van de klant om alle gegevens te schrappen, is voldoende.

Bij het afsluiten van een onderhoudssysteem wordt toestemming per handtekening gevraagd om de klant jaarlijks of tweejaarlijks te contacteren om een afspraak voor het onderhoud van de installatie in te plannen.